Hipertermia loko-regionalna metodą pojemnościową

Hipertermię loko-regionalną wykonuje się metodą tzw. "pojemnościową", zwaną w j. angielskim "capacitive hyperthermia", która polega na wzbudzaniu oscylacyjnego pola elektromagnetycznego pomiędzy dwoma aktywnymi elektrodami. Ciało pacjenta, z punktu widzenia elektrycznego, staje się niejako opornikiem w tym układzie. Urządzenie Celsius TCS pracuje na częstotliwości 13,56 MHz, dzięki czemu nie zakłóca fal radiowych stosowanych m.in. w telekomunikacji, a co za tym idzie nie ma konieczności stosowania klatki Faraday'a w pomieszczeniu zabiegowym.

Hipertermia loko-regionalna metodą pojemnościową, podobnie jak hipertermia miejscowa metodą fal radiowych, jest w stanie ogrzać tkankę w ciele pacjenta na dowolnej głębokości. Różnica polega głównie na sposobie generowania energii cieplnej.

Celsius TCS pozwala na wymienne stosowanie elektrod o różnej powierzchni i modulowanej temperaturze chłodzenia, dzięki czemu można w pewnym zakresie sterować położeniem ogrzewanego obszaru w płaszczyźnie pionowej, zgodnie z zamieszczonymi szkicami.

_________________________________________________________________________________________________________________________________