Hipertermia loko-regionalna

Celsius TCS

Celsius TCS

Celsius TCS jest bez wątpienia najlepszym i najnowocześniejszym z systemów do hipertermii regionalnej (zamiennie zwanej loko-regionalną), które są aktualnie produkowane w Europie. Wyróżnia się prostotą w obsłudze, nowoczesną konstrukcją, precyzją działania, wysokim standardem bezpieczeństwa i stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji. Firma Celsius 42 przy konstrukcji aparatury wykorzystała wieloletnie badania w zakresie monitorowania wyników badań onkologicznych i terapii wspomagających klasyczny tryb postępowania i skoncentrowała się na aparaturze dostosowanej dla leczenia masywnych guzów.
Aparat wykorzystuje fale o częstotliwości 13,56 Mhz, penetrujące do organów położonych głębiej w organizmie człowieka. Poprzez wymienne elektrody o różnej średnicy można precyzyjniej sterować położeniem ogniskowej pola magnetycznego:

Zastosowana technologia jest łatwa w użyciu. Ruchome elektrody systemu można przemieszczać tak, aby je szybko dopasować do tych obszarów ciała pacjenta, w których są zlokalizowane guzy.

Jeden zabieg trwa do 60 minut. Zabiegi mogą być przeprowadzone raz lub dwa razy w tygodniu przez cały okres leczenia chemicznego lub radioterapii. W przypadku chorych poddawanych radioterapii zabieg może odbyć się zarówno przed, jak i po, napromieniowaniu.

Ze względu na bezpieczeństwo zabiegu oraz profesjonalną opiekę nad chorymi nie jest konieczna asysta osób towarzyszących – członków rodzin czy opiekunów chorych, aczkolwiek jeżeli taka jest wola pacjenta, to dla zwiększenia poprawy jego komfortu, bliskie osoby chorego mogą być obecne w czasie trwania zabiegu.

Zabiegi mogą być stosowane w każdym rodzaju nowotworu, wiek czy stopień zaawansowania choroby nie odgrywa znaczenia. Zabiegów nie stosuje się tylko u chorych z rakiem krwi. W zaawansowanym stanie choroby nowotworowej stosuje się metodę także jako metodę wspomagającą leczenie bólu.

Bezwzględnie nie można wykorzystywać metody w przypadku chorych z rozrusznikiem serca. Przeciwwskazaniem, chociaż nie bezwzględnym, jest obecność w nagrzewanym obszarze ciała pacjenta elementów metalicznych (np. protez stawów). W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność.

Aparatura jest zasilana  elektrycznie ze standardowego gniazdka prądu zmiennego 230V, a do jej eksploatacji wystarcza pomieszczenie o powierzchni ok. 12m2 (np. 3m x 4m). Przy odpowiednim przeszkoleniu personelu pielęgniarskiego dozór lekarza nie jest niezbędny.

Celsius TCS posiada europejski certyfikat dopuszczenia do obrotu produktami medycznymi CE0123 i spełnia wymagania dyrektyw europejskich 93/42/ECC Aneks II oraz 2007/47/EC.

Realizacja zamówienia trwa standardowo 6 tygodni. Instalacja, uruchomienie i pierwsze szkolenie personelu medycznego odbywa się w ciągu jednego dnia. System jest objęty dwuletnią gwarancją producenta.Logo Celsius42

Do pobrania:

NOWOŚCI